Kiedy przyszli...

Martin Niemöller, 1892-1984
(niemiecki pastor luterański; wiersz napisany w obozie w Dachau w 1942 r.)

  Po polsku:

  Kiedy przyszli po Żydów, nie protestowałem. Nie byłem przecież Żydem.
  Kiedy przyszli po komunistów, nie protestowałem. Nie byłem przecież komunistą.
  Kiedy przyszli po socjaldemokratów, nie protestowałem.
    Nie byłem przecież socjaldemokratą.

  Kiedy przyszli po związkowców, nie protestowałem. Nie byłem przecież związkowcem.
  Kiedy przyszli po mnie, nikt nie protestował. Nikogo już nie było.

  W oryginale (po niemiecku):

  Als die Nazis die Juden holten, habe ich nicht protestiert; ich war ja kein Jude.
  Als sie die Kommunisten holten, habe ich geschwiegen; ich war ja kein Kommunist.
  Als sie die Sozialdemokraten einsperrten, habe ich geschwiegen;
    ich war ja kein Sozialdemokrat.

  Als sie die Gewerkschafter holten, habe ich nicht protestiert;
    ich war ja kein Gewerkschafter.

  Als sie mich holten, gab es keinen mehr, der protestieren konnte.

  Tekst angielski:

  First they came for the Jews and I did not speak out because I was not a Jew.
  Then they came for the Communists and I did not speak out
    because I was not a Communist.

  Then they came for the trade unionists and I did not speak out
    because I was not a trade unionist.

  Then they came for me and there was no one left to speak out for me.


Strona główna